Virat Kohli’s birthday celebration at MCG

     Virat Kohli ‘s b’day celebration at MCG. Cuts the b’day cake for media!…